Projekt finansowany z Unii Europejskiej

Projekt finansowany z Unii Europejskiej

Przedsiębiorstwo „OPEN MIND MARCIN MIŚNIAKIEWICZ” realizuje projekt o nr POIR.06.02.00-32-0135/21

Finansowany z Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

pt: „Internetowe kursy językowe OPEN MIND”

Celem projektu jest wdrożenia innowacji procesowej w realizowanych usługach szkoleniowych – szkoleń językowych powiązanych z egzaminami certyfikacyjnymi, poprzez włączenie do świadczonych usług dedykowanego oprogramowania umożliwiającego zdalne realizowanie większości zadań i monitorowania aktywności oraz stanu wiedzy uczniów. Realizacja projektu pozwoli zniwelować istniejące skutki COVID-19 w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 290 000,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 246 500,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19