FAQ

Najczęśćiej zadawane pytania

Bezpłatnie można zrezygnować z udziału w egzaminie do 45 dni przed terminem egzaminu. W takiej sytuacji opłata za egzamin zwracana jest na konto, z którego przelano ją na konto nas.

Między 45. a 40. dniem przed egzaminem rezygnacja z udziału w egzaminie powoduje potrącenie 50% opłaty. Pozostała część opłaty zwracana jest na konto.

Po 40. dniu przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty za egzamin.

Terminy egzaminów ustala PKdsPZJPjO. Są one publikowane na ok. 3 miesiące przed pierwszym egzaminem w danym roku.

Termin rejestracji rozpoczyna się nie wcześniej, niż na 2 miesiące przed egzaminem, z kolei termin płatności ustala każdy ośrodek egzaminacyjny indywidulanie, informacja zamieszczana jest na stronie www ośrodka.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej  ustala każdy ośrodek indywidulanie, przy czym opłata nie może być wyższa niż:
a. EUR euro dla poziomów: A1, A2, B1 i B2 (egzamin dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży)
b. 120 EUR dla poziomów: A1 i A2 (egzamin dostosowany do potrzeb osób dorosłych)
c. 150 EUR dla poziomów: B1 i B2 (egzamin dostosowany do potrzeb osób dorosłych)
d. 180 EUR dla poziomów: C1 i C2 (egzamin dostosowany do potrzeb osób dorosłych)

Do wszystkich poziomów należy dodać 20 EUR opłaty za certyfikat.

Warunkiem zdania egzaminu dla dorosłych jest uzyskanie na poziomie:
* A1, A2: co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu,
* B1: co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu,
* B2, C1, C2: co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 60% punktów z części ustnej egzaminu

Egzamin dla dzieci i młodzieży jest zaliczany po uzyskaniu na wszystkich poziomach biegłości językowej (A1, A2, B1, B2) co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu.

Przykładowe testy dostępne są na stronie certyfikatpolski.pl w zakładce O egzaminie.

Certyfikat jest wystawiany w terminie 30 dni od momentu otrzymania protokołu egzaminu wraz z załącznikami oraz wniesieniu przez ośrodek egzaminacyjny opłat w wysokości 20 euro za certyfikat każdej z osób, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu.

Certyfikat ważny jest bezterminowo.

Nie ma określonego czasu, który należy odczekać po niezaliczonym egzaminie, w związku z czym można do niego przystąpić już w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Tak, za każdą wpłatę otrzymasz od nas fakturę wysłaną drogą mailową z systemu Langlion.

Wystarczy wpłacić odpowiednie środki na nasze konto w możliwie krótkim terminie, żeby zmieścić się na bardzo krótkiej liście wolnych miejsc.

Jeżeli masz jakieś pytania,
na które nie znalazłeś odpowiedzi,
zapraszamy do konktaktu.

egzamin-z-jezyka-polskiego