Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

OPEN MIND Marcin Miśniakiewicz (Instytut Języka Polskiego ) to podmiot uprawniony do prowadzenia państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego. 

Terminy sesji egzaminacyjnych realizowanych przez nas w 2023 roku:

  • 18-19 listopada 2023 r. (sobota – niedziela)
Kto może zdawać egzamin?

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, niezależnie od tego, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

PO CO JEST POTRZEBNY CERTYFIKAT?​
  • otrzymanie obywatelstwa polskiego (B1);
  • otrzymanie karty rezydenta UE (B1);
  • otrzymanie karty stałego pobytu (B1);
  • złożenie dokumentów na studia w Polsce (B1 lub B2);
  • możliwość bezpłatnego studiowania w państwowych uczelniach wyższych (C1);
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.
STRUKTURA EGZAMINU​
W zależności od poziomu egzaminu, część pisemna trwa od 120 do 290 minut, a ustna od 10 do 30 minut.

Część pisemna jest podzielona na 4 moduły:

Rozumienie ze słuchu – w tej części egzaminu zdający wysłuchują nagrań jeden raz lub dwa razy. Podczas słuchania rozwiązują zadania: zaznaczają prawidłowe odpowiedzi lub uzupełniają luki w tekście albo odpowiadają na pytania. Zadania testują stopień zrozumienia słuchanego tekstu.

Rozumienie tekstów pisanych – w tej części egzaminu zdający czytają teksty. Zadanie polega na uważnej lekturze tekstów (teksty jednozdaniowe, akapity, dłuższe teksty) i zaznaczeniu, bądź udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania dotyczące każdego z nich. Zadania sprawdzają ogólne i selektywne rozumienie tekstów.

Poprawność gramatyczna – rozwiązanie zadań w tej części egzaminu polega na rozpoznaniu i zaznaczeniu prawidłowej formy (zadanie wyboru) bądź utworzeniu i wpisaniu poprawnej formy gramatycznej. Celem tej części testu jest sprawdzenie umiejętności praktycznego użycia poprawnych form gramatycznych, dlatego też zadania mają najczęściej formę krótkich tekstów, które stanowią logiczną całość.

Wypowiedź pisemna – zadaniem zdających jest wybór jednego z zestawów zadań i napisanie tekstów, zgodnie z poleceniem. Tematy są tak sformułowane, aby nie wymagały wiedzy specjalistycznej. Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej, a nie badanie wiedzy zdających na określony temat.

Aby uzyskać pozytywny wynik z egzaminu z języka polskiego jako obcego ,należy zdobyć co najmniej 50% z każdego modułu.

Opłaty za egzamin

Egzaminy są odpłatne, ale wysokość opłat ustala każdy z ośrodków egzaminacyjnych (podmiotów uprawnionych), nie przekraczając maksymalnej sumy za egzamin na danym poziomie zaawansowania, określonej przez ustawodawcę. Poniżej znajduje się cennik maksymalny egzaminów. W naszym ośrodku wskazane ceny obejmują krótki kurs językowy i egzamin na wskazanym poziomie. Sprzedajemy egzaminy wyłącznie z kursem językowym, żeby utrzymać stawkę VAT zwolniony w naszej działalności gospodarczej. Poniższe kwoty dotyczą jedynie samego egzaminu.

poziom A1, A2 z certyfikatem
0 EUR
poziom B1, B2 z certyfikatem
0 EUR
poziom C1, C2 z certyfikatem
0 EUR
Jak się zapisać
na egzamin?

Rejestracja na sesję 18-19. listopada 2023 roku zacznie się w dniu 18. września od godziny 9:00 i potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Każde centrum ma ograniczoną liczbę miejsc na egzaminie, dlatego zalecamy pośpiech w zapisach. Podczas sesji listopadowej egzaminować będziemy tylko w Szczecinie i dopuszczamy możliwość egzaminowania 10-osobowej grupy osób na poziomie C1 (oprócz dużej grupy B1).

zapisz się na państwowy egzamin z języka polskiego jako obcego w Szczecinie

Mak-rekestracja-na-egzamin-z-jezyka-polskiego